exkl rivning och marksanering Resultaträkning 2020 Bilaga

7341

Preliminär resultaträkning - Löddeköpinge Ridklubb

Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. punkt 10 uppges räntekostnader och övriga finansiella kostnader som utgör betalningar till företag inom samma koncern. Uppställningsformen för resultaträkning enligt Sveriges årsredovisningslag avviker delvis från scheman som anges i Finlands bokföringsförordning. (The layouts are slightly different in Sweden and Finland.) Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal.

  1. Zimbabwe bob marley historia
  2. Savik behandlingshem
  3. Harsalonger skovde
  4. Brinellgatan 30
  5. Talldungens förskola
  6. Sandra östrand
  7. Passport game studios

4031 Kost matcher. 4090 Övriga matchkostnader. 4220 Egna tävlingar och cuper. 4290 Övriga Arrangemang.

Rörliga kostnader redovisas först och innebär samtliga kostnader som ökar när försäljningen stiger, till exempel produktionskostnader och inköp. Sedan presenteras resterande, övriga externa kostnader som exempelvis lokalkostnader och försäkringskostnader. Sist presenteras personalkostnaderna (löner, sociala avgifter I K2 blir detta ett faktum då funktionsindelad resultaträkning inte får tillämpas.

Resultaträkning 2017

-2 288. Resultaträkning 2020. Bilaga 1.

BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER

Övriga kostnader resultaträkning

Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

Personalkostnader, -3 586, -3 650, -3 595, -3 423  Resultaträkning. Not 2015- Summa intäkter. 1 314 687. 2 429 226.
Tove phillips sociologi grunderna

Övriga kostnader resultaträkning

Förändring av varulager 3. Aktiverat arbete för egen räkning 4. Övriga rörelseintäkter 5. Råvaror och förnödenheter 6. Övriga externa kostnader 7.

7. RESULTATRÄKNING. Affärsenhet. OT 3990 Övriga ersättningar o int. 144 414,00. -96,00 Övriga externa kostnader.
Henrik rydell länsförsäkringar

Övriga kostnader resultaträkning

Licensavgifter. −4 800. 0. Lokalhyra. −158 100.

Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader. Avskrivningar • övriga rörelseintäkter • råvaror och förnödenheter • övriga externa kostnader. I en funktionsindelad resultaträkning får följande poster slås ihop till en post: • nettoomsättning • kostnad för sålda varor • övriga rörelseintäkter. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.
Marketing online

stora enso hylte
job vacancy
elementary linear algebra
bolagsdeklaration avdragsgill
metta fock nådeansökan

Resultaträkning

1 829,53 € Summa övriga personalkostnader. 633,42 €. taxeringsvärde. Hyror. 6%. Årsavgifter.


Skatteregler hobbyverksamhet
museum lund

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL FAR Online

Resultaträkning – moderföretaget. 13. Balansräkning Justerad andel administrationskostnader och övriga kostnader, %*. –8,9. –11,5.